Nő, Férfi, Gyermek, Család

Egyszerű Négy Szó egymás után, mégis mindenkinek, aki olvassa ezeket, nem a szavak közötti elválasztó vonalak tűnnek fel, hanem az az összefüggés, amit a szavak jelentenek. Mindannyian ismerjük ezeket a szavakat. Az általuk határolt keretbe születtünk, a jelentésük adta biztonságban nőttünk fel és ezeknek a szavaknak köszönhetjük, hogy élünk.

A Négy Szó jelentése és összefüggése adja meg a stabilitásunkat, határozza meg azt, hogy kik is vagyunk és talán a legfontosabb dolgot adja meg nekünk, embereknek: valahova tartozunk, valakikkel összetartozunk, vagyunk valakik. A Négy Szó az ember gyökere, összeköti az élettel és ezekre alapozva tudjuk megmondani, hogy kik is vagyunk, hol a helyünk a világban. Ezek adják meg emberi mivoltunk alapjait.

Az Emberiség a Négy Szóval körbefogott térben tette meg az első lépéseit a Földön, vándorolt kontinensről kontinensre, alapított városokat, emelt Isteneket, alkotta meg a kultúrát, élte a művészetet, megteremtve a közösségek alapvető feltételeit. Ezek a szavak adják meg emberi létünk lényegét, megmutatva az önazonosságunkat. 

A Négy Szó tartalma az emberi életek hosszú során át alakult, formálódott, koronként különböző jelentéssel felruházva. Az információs társadalom korában magabiztosan azt hisszük, hogy tudjuk a helyünket a világban és azt is, hogy ismerünk, értünk mindent, csak éppen arra nem emlékszünk, hogy honnan jöttünk. A múltunk ismerete nélkül nem látjuk a jelenüket és emiatt nem látjuk meg a jövőt formáló lehetőségeinket sem. Emberi létünk alapját a múltunk ismerete, az abból szerzett tudásunk adhatja meg. Ha azonban nem ismerjük a régi idők tanulságait, a jelenünket és a jövőnket sem tudjuk a benne rejlő lehetőségek szerint élni.  A szavak története a múltunk megismerésének és megértésének útja. Ha ismerjük a múltat a Négy Szóval körbefogott térben a lehetőségekeinket tudjuk megpillantani, nem pedig a múlt hibáit ismételjük újra és újra. 

A szavak kezdete: A Nő. 

Az első szó történte kislányokról, anyákról, feleségekről, barátnőkről, nagymamákról, női közösségekről szóló múltba tekintés. A Nő az emberiséggel együtt született, harcolt, gyermeket nevelt, otthont adott és minden nehézséget meghaladva könnyekkel, vagy mosolyogva mindig ment tovább, szolgálva az Életet. 

A Nő Arcai visszatükröződnek a csillogó gyerekszemekben, a gondosan megterített asztalokban, a frissen vasalt ingekben és a gyengéd pillanatokban. Mi is tükröződik vissza ezekben a pillanatokban? A Nő lényege,  a Ragyogása, mert a Nő Ragyogásra született. A Nő jelenléte és figyelme ragyog fel mindenben, aminek teret tud adni, teret tud engedni és teret tud tartani. 

A Nőt történetét az emberiség történetében keresve emlékezzünk a kezdetekre: Honnan jöttünk, hol tartunk és hova érkezhetünk. Első lépés a Nő Útján  emlékezzünk a kezdetekre…