Kék pillák rebbennek
könnyeik peregnek
szürkén nevetnek
ők az emberek.

Üresen néznek
szomorúan vének
intenek a létnek
könnyelműen élnek.

Hárman keringnek
hogy egynek hintsenek
nyitásnak kilincset
ők a kilencek.

egyet küldenek
kettőt fegyvernek
hármat békének
a maradékok vezetnek,
vezetnek bennünket.