A Nő Arcai Magazin szeptembertől megújul. Konkrét irányokat jelölt magának a szerkesztőség, melyek közül az egyik egy XXI. századi női közösség építése, a másik az építés XXI. századi módszere: a tudás megosztásával szeretnénk elérni azt, hogy valódi közösség szülessen. A tudás itt nem csak lexikai ismeret, hanem saját tapasztalataink, felismeréseink a női létről. Szerkesztőségünk összegyűjtött 12 fogalmat, melyekkel egy évre előre inspirálni szeretnénk magunkat az írásban, Benneteket pedig egy utazásra hívunk a 12 téma körül. Mind a 12 fogalmat alaposan körüljárjuk a hónap témája rovatunkban az elkövetkezendő egy évben és terveink szerint a cikkek nyomán kirajzolódnak a női lét legfontosabb kérdései.

 

A szeptemberi “hónap témája”: az irány. A téma aktualitását az adta, hogy a szeptember sokak számára – főként családok számára, de nem kizárólag – tanévkezdést jelent. A tanévkezdés mindig egy új kezdet, mert a tanév elején még bármi lehetséges: emlékszem, gyerekként sokszor megfogadtuk, hogy például többet fogunk tanulni a következő tanévben, vagy együtt gyakorlunk majd matekból, mert jobb jegyeket akarunk az évvégi bizonyítványban, vagy hogy eljárunk az edzésre rendszeresen, mert sporteredményeket akarunk a tavaszi versenyen. A tanévkezdés ideje pedig most éppen egybeesik a Magazin új kezdetével is. Mivel mindannyian jártunk iskolába, vagy ha még többet az iskola mellé :), a tanévkezdés akkor is minden családban egy meghatározó, sőt általában kicsit stresszes-bevásárlós-beszerzős időszak volt, tele érzékeny búcsúval a nyári emlékektől és a gondtalan élettől.  Amiatt hogy meghatározó és ismétlődően visszatérő élmény volt, ismétlődően megerősített idegi kapcsolatok épültek ki az agyunkban arra, hogy ha itt a szeptember – akkor tanév-kezdés. Na ezt az idegi kapcsolatot, úgy véljük, hasznosítani lehet akkor is, ha az ember már rég nem ül vissza az iskolapadba minden ősszel, és, fel tudjuk tenni magunknak a kérdést ilyenkor szeptemberben nagyon könnyen, alátámasztva a jól bejáratott kis idegdúcainkkal, hogy mit szeretnék az új “tanévben” látni magunk körül. A megújulás lényege, hogy az addigi irányt felülvizsgálva vagy azt újólag megerősítve, irányt jelöl magának az ember lánya, vagyis hoz egy döntést arról, hogy a következő 12 hónap elteltével mit szeretne elérni az életében. Döntéseket valójában minden pillanatban hozunk, minden tettünk mögött döntés van az akarat szintjén. Kérdés, hogy tetteink egymásutáni sorozata milyen irányt rajzol ki, pillanatnyi impulzusok összevisszaságát, vagy épp egy menekülópályát, vagy talán egy jövőkép mása épülget a valóságban a kezeink nyomán lassan de biztosan? Irányról, úgy véljük, igazán csak ez utóbbi esetben beszélhetünk.

 

Neked mi az irányod kedves Olvasó? Van-e jövőképed? Mi a terved a következő 1 évre, na és a következő 5 és 10 évre? Na és a következő egy hétre?..Az vajon beleszámít-e az elkövetkező 1, 5 és 10 évedbe?..

Reméljük, a hónap témájába mint húsba :) vágó cikkeinkkel inspirációt nyersz az irányod felfedezéséhez, ahogy azt a múltbéli tetteid kirajzolták, és ha úgy van, a hajókormány új irányba fordításához. Jó kalandozást szekesztőségünk színes egyéniségeinek különböző írásai közt!