14717117_1456830034333070_1225843916567514874_nFél napnyi repülőútra él tőlünk egy Nő, Kati Marton, aki szüntelenül kutat és ír azért, hogy felderítse múltját, gyermekkora eseményeit, mely drámai módon esett egybe a magyar történelem egyik legsötétebb korszakával, a sztálinista rendszerű totális diktatúrával. Hónapokkal ezelőtt ismerkedtem meg munkásságával, különleges, érzelmi mélységek sokaságát felvonultató műveivel. Míg Amerikában a bestseller listára kerülnek írásai, addig itthon viszonylag kevesen ismerik munkásságát. Művei alapján egy olyan írót ismertem meg Kati Martonban, aki valóban látni és érteni akarja, hogy mi történt abban a korszakban, amit mások inkább csak el akarnak felejteni. Legújabb könyve is ezt a megértést szolgálja.  A kém- A Rajk-per titkos amerikai koronatanúja (True Believer) a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

2016. október 24-én, a kötet megjelenésének napján a Rózsavölgyi Szalonban a kötet szerzőjével Rajk László Kossuth-díjas építész és Kúnos László a Corvina Kiadó igazgatója beszélgetett.
„Nagyon örülök, hogy ez a könyv megjelent, mert bizonyos örökségekről már beszéltünk – kezdi a kötet bemutatóját Rajk – hiszen Kati szülei, 1956 decemberében, mielőtt elhagyták az országot, még csináltak egy interjút Noel Fielddel, mondhatnám, hogy ennek az örökségnek a folytatása ez a könyv.”
„Noel Field a véremben van vagy inkább volt, mert most már lassan megszabadulok tőle – veszi át a szót Kati. Fura módon az ő storyja össze van fonódva az én családi storymmal, de messze nem annyira, mint nagyon jó barátom, Rajk László drámai gyerekkorával. Az egész story tulajdonképpen a mai napig egy rejtély.”
Előre bocsánatot kért azért, mert nem beszél jól magyarul: „évente kétszer van lehetőségem magyarul beszélni, amikor jövök Magyarországra; sajnos New Yorkban, ahol élek, amióta a szüleim nem élnek, kvázi nincs alkalmam magyarul beszélni, a Papám mindig mondta, hogy >Kati, te nagyon jól beszélsz magyarul, egy nyolcévesnek<. Tulajdonképpen ott is maradtam.” – viccel saját sorsával Kati Marton, hiszen nyolcéves volt, amikor szüleivel elmenekültek Amerikába.

Noel Field életét, Amerikában töltött éveit és magyarországi bebörtönzése előtti éveit történelmi hitelességgel tárja fel a könyv, mégis az ember oldaláról bemutatva. Hiszen, ahogy Katiwp_20161024_16_22_58_pro fogalmaz, Ő egy igazi storyteller, és a történelem annyira fontos, hogy nem hagyhatjuk, hogy csak akadémikusok kezében legyen, mert tanulhatunk ebből a drámából ma is!
Ez a regény nem csak egy férfi életútját, egy művelt és pacifista ember egyre radikálisabb hitvallását mutatja be, hanem egy házasság és egy család történetét is. Field olyan végtelenül hitt a sztálinizmusban és a kommunista elvekben, hogy mindent megtett, amit a hatalom Moszkvában megkívánt tőle, még a gyilkosságtól sem riadt vissza.

Field a történetben az antihős, míg a nevelt lánya, Erica – akit Spanyolországban ismert meg. Kati Marton elmondta, hogy számára ő a valódi hőse ennek a regénynek. „Könyvet írni, ha nem szereted a főszereplőt, nagyon nehéz, olyan, mint egy rossz házasság, mert négy évet töltesz vele. De hála Ericának, akit respektálni tudtam mert hihetetlenül hűséges lány volt, egy igazi karakter.” Erica a gulágba is követte apját, és hősiesen viselte az öt éves büntetését a sarkkörön túl, ahol vonatsíneket fektetett a többi rabbal együtt. Mindezek után is megmaradt erősnek és büszkének, majd visszajutva Amerikába sikeres életet élt.
A beszélgetés vége felé filmbe illő, szinte valószerűtlen tényekre is fény derült. Kati elmondta, hogy Noel Field ugyanabban a cellában, ugyanazzal a 410-es rabszámmal ült, és ugyanaz volt a kihallgató tisztje, mint Marton Endrének, az édesapjának, kis időeltolódással. Hogy még egy kis csavar legyen a történetben, szabadulása után Marton Endre megmentette ezt a tisztet a kötéltől.

Rendkívüli sorstörténeteknek lehettünk tanúi, melyet Kati Marton olyan könnyed eleganciával és profizmussal közvetített, ami könnyeket csalt a szemünkbe. Később a dedikáláson rendkívül közvetlen, barátságos Nőt ismerhettünk meg Kati személyében, aki hálás volt, hogy itt lehet, hogy nyitottak voltunk nem csupán Rá, hanem erre a nagyon fontos történetre is.

Részlet a könyv hátuljáról:
„Sztálin mélységes gyanakvással tekintett minden külföldi kommunistára, ezért amikor 1948-49-ben koncepciós perek sorozatát rendezték a ,,béketáborban”, ők lettek a legalkalmasabb bűnbakok, az amerikai Noel Field pedig – a régi, megbízható szovjet ügynök, a hű kommunista, Sztálin rajongója, aki oly sokakat ismert a vádlottak közül – a vád legalkalmasabb koronatanúja. Fieldet az NKVD Prágába csalta, és elraboltatta, majd átadta az ÁVO-nak, mert a Rajk-per előkészítésében is nagy szükség volt rá. Fieldet természetesen megkínozták, és ő – akarva-akaratlanul – ezt a feladatát is teljesítette: vallomása az NDK-tól Magyarországon át Lengyelországig tucatnyi embert juttatott akasztófára. De ezután sem engedték ki a börtönből, ahol elfeledetten tengette életét még évekig – szabadulásához előbb meg kellett halnia Sztálinnak, akit Field a börtönben is megsiratott, amikor megtudta a hírt. Mert Field nem tört meg – amikor végül is 1954-ben kilépett a Fő utcai börtön kapuján, ugyanolyan meggyőződéses kommunista volt, mint amikor letartóztatták. Semmilyen ténytől sem hagyta magát megrendíteni, és fogláraira is elvtársaiként tekintett.
Meg is lett a jutalma: kérésére felvették a Magyar Szocialista Munkáspártba. Amikor 1970-ben meghalt, a Népszabadság ,,az amerikai munkásmozgalom régi harcosaként” búcsúztatta.
Field, aki ifjú korában világmegváltónak készült, majd szent meggyőződésből kém és hazaáruló lett, a hitében mindenre mentséget találó ,,ártatlan szörnyeteg”, legalábbis különös ember volt, akinek a sorsa sok meghökkentő tanulságot kínál a XX. század titkos története iránt érdeklődő olvasónak, Kati Marton pedig a legapróbb részletekig végignyomozva tekervényes életpályáját, válaszokat is kínál a mindenkiben felmerülő kérdésekre.”