book-2869_1280

Egy vers vagyok. Most írnak.
Egy sor vagyok. Most olvasol.
Betűk vagyunk. E g y m á s u t á n s o r a k o z u n k . Most is siklik rajtunk a szemed.